Companiero

Sněhobílý holst COMPANIERO, jeden z mála hřebců v ČR, který disponuje svojí vlastní výkonností na úrovni CSI5* na výšce 160.

Companiero
  • Rok: 2007
  • Pohlaví:
  • Velikost: 1,70m - 22,0cm
  • Původ: Colman x Barnaul x Ronald
  • STAMM: Bělouš
  • Zapsán pro plemennou knihu: Holst., Old., CS, ČT
  • Připouštěcí poplatek: 5000 Kč + 10 000 Kč bez DPH
  • Sněhobílý holst COMPANIERO, jeden z mála hřebců v ČR, který disponuje svojí vlastní výkonností na úrovni CSI5* na výšce 160.
Colman Carthago Capitol I
Perra
Rosenquarz Lord
Faukasien
Milva I Barnaul Club House
Barmanka
Oregon Ronald
Badua

Tento Plemenný hřebec pod jménem LB Companiero s p o r t o v a l  s e  Š v ý c a r k o u  C h r i s t i n o u  L i e b h e r r .
Hned z prvních ročníků působení v holštýnském chovu v letech 2010 až 2013 vyrostli výkonní skokoví potomci:
- Callias – výk. 5* 160, 3. na CSI5*-World Cup 150
- Companiero´s Son – CSI1* 150 v Jižní Africe,
- Quirina Louis – CSI5* 160 s Ludgerem Beerbaumem,
- G a m m e l g a a r d s  C a r o l a – C S I 4 * 1 5 0 ,
- další koně na úrovni T* - Carmino IV, Camporados, C h a r l y  B r o w n


Otcem Companiera je chovateli oblíbený Colman podvojnásobném účastníkovi OH Carthago Z, matka Colmana je po ceněném Lord. Colman potomstvu p ř e d á v a l  c h a r a k t e r , s í l u  i  o p a t r n o s t .
Matka Companierovi přidává plnokrevnou krev přes Barnaula, ověřeného také v holštýnském chovu. Ve sportu dosáhl ST** a jeho první hříbata byla ve velmi dobrém typu s velmi dobrými chody, potomstvo ve skokovém sportu rychlé, opatrné a neztratil se ani v
roli otce matek. V holst PK má zapsáno solidní množství d c e r  v  H P K  n e b o  s e  s t á t n í  p r é m i í .
Pokud hledáte pro svoji klisnu prověřeného hřebce, podívejte se i na Companiera. K jeho dalším přednostem patří velmi dobrý exteriér.