Figaro Boy RUF

Mladý drezurní hřebec FIGARO BOY RUF licentován na o l d e n b u r s k é m k ö r u n g u 2 0 2 3 . Figaro Boy RUF je charakterní, charismatický, ušlechtilý hřebec s velmi dobrým pohybem a splňuje požadavky na moderního drezurního koně.

Figaro Boy RUF
  • Rok: 2020
  • Pohlaví:
  • Velikost: 1,71m - 22cm
  • Původ: Fontaine TN x Irdenkreis x Ragazzo
  • STAMM: Hnědák
  • Zapsán pro plemennou knihu: Old., CS
  • Připouštěcí poplatek: 5000Kč + 10 000Kč bez DPH
  • Mladý drezurní hřebec FIGARO BOY RUF licentován na o l d e n b u r s k é m k ö r u n g u 2 0 2 3 . Figaro Boy RUF je charakterní, charismatický, ušlechtilý hřebec s velmi dobrým pohybem a splňuje požadavky na moderního drezurního koně.
Fontaine TN Finest Fürstenball
Wien Princess
Sky Samarant
Gilette
Hania Irdenkreis Cadeau
Irdenglanz v Krotenbach
R.Royal Ragazzo
Picola

Otec Figara, hannoverský vraník Fontaine TN (Finest po Furstenball x Samarant po Sandro Hit), je mladý hřebec,
který má nejstarší ročník potomstva ve sportu teprve 4 letý. Je po prémiovaném Finest, jehož otcem je elitní Furstenball /IM I/, matka a babička Fontaine jsou klisny s  h a n n o v e r s k o u  s t á t n í  p r é m i í .
Mateřský otec Irdenkreis /GP/ prezentuje to nejlepší z trakénské krve - Silvermoon - Kostolany, Flaneur - Maharadscha, Impuls - Humboldt, Caprimond, Ibikus, P y t h a g o r a s , m a t k a  F i g a r a  d o p l ň u j e  j e h o  p ů v o d významnými jmény jako Grannus (HANN), Raphael (W E S T F ) n e b o  p l n o k r e v n ý m  A p o l l o n i u s .