Služby

Hřebčín RUF je založen roku 2014 v původním areálu Terezovského dvora. Zabývá se chovem sportovních koní s vysokým sportovním potenciálem a dobrým charakterem. V rámci areálu Hřebčína RUF je zaveden také jezdeký klub JS RUF z.s., který prezentuje nejen zde odchované koně, ale také místní plemenné hřebce ve sportu. Chovatelský servis a poradenství zajišťuje zkušený chovatel Karel Růžička, veterinární péči o klisny a inseminace zajišťuje MVDr. Kamila Růžičková.

  • Odběrové středisko hřebců
  • Příprava čerstvých a chlazených inseminačních dávek
  • Sonografické vyšetření a příprava klisen
  • Inseminace čerstvým a mraženým semenem
  • Načasování říje
  • Možnost ustájení klisny po dobu inseminace/reprodukčního cyklu