Polar RUF

Hřebec plemene český teplokrevník POLAR RUF, který sportuje pod jménem POLAR 2. Polar je mohutný hřebec delšího rámce s prostornými chody a vyrovnanou povahou. Dosáhl vlastní výkonnosti ST**.

Polar RUF
  • Rok: 2008
  • Pohlaví:
  • Velikost: 1.71m - 22cm
  • Původ: Przedswit Rufa x Cattaro x Quoniam
  • STAMM: Ryzák
  • Zapsán pro plemennou knihu: ČT, CS, AES
  • Připouštěcí poplatek: 5 000 Kč + 7 000Kč bez DPH
  • Hřebec plemene český teplokrevník POLAR RUF, který sportuje pod jménem POLAR 2. Polar je mohutný hřebec delšího rámce s prostornými chody a vyrovnanou povahou. Dosáhl vlastní výkonnosti ST**.
Przedswit Rufa Przedswit Klam Przedswit Horymír
Gája
Sylva Sahib -5
Elina
Lada Cattaro Cardinal
Bruenett
Lady Mary Quoniam
Lumaca

Hřebec plemene český teplokrevník POLAR RUF, který sportuje pod jménem POLAR 2. Jeho sportovní kariéra
čítá více jak 200 startů na tuzemských kolbištích, s nejvyšší výkonností ST**. Svůj charakter prokázal především pod sedlem, neboť převážně ho sedlají mladé jezdkyně a juniorky. V roce 2019 byl zařazen do chovu, jako 5 letý se účastnil seriálu KMK s jezdcem J. Hruškou.

Jeho otec Przedswit Rufa dosáhl pod sportovním jménem Chimbote výkonnost T** /150/ a byl jediný pokračovatel
svého otce Przedswita Klama a děda Przedswita Horymíra. Ve svém rodokmenu nese sílu spojení linie Przedswit
X-Alb. a Shagya XV, kdy tento hřebec je prochován ve 4 × 4 generaci na Przedswit X-Alb.a 4 × 5 generaci na
Shagya XV.Matka Polara 53/542 Lada je po skokově p r o v ě ř e n é m  h o l š t .  h ř e b c i  C a t t a r o .