Corlenský RUF

Plemenný hřebec CORLENSKÝ RUF je ušlechtilý všestranný hřebec s vynikající mechanikou pohybu a vlastní výkonností S: ST**; D: S*.

Corlenský RUF
  • Rok: 2011
  • Pohlaví:
  • Velikost: 1,72m-22cm
  • Původ: Corlensky G x Regilio x Eoghan du Mervaux
  • STAMM: Sm. bělouš
  • Zapsán pro plemennou knihu: Old, CS, AES
  • Připouštěcí poplatek: 5 000 Kč + 7 000Kč bez DPH
  • Plemenný hřebec CORLENSKÝ RUF je ušlechtilý všestranný hřebec s vynikající mechanikou pohybu a vlastní výkonností S: ST**; D: S*.
Corlensky G Cornet Obolensky Clinton
Rabanna v. Closterveld
A' pershing Arpeggio
Pershing
Venice v/D Dwerse Hagen Regilio Heartbreaker
Maud
Mystery Dwerse Hagen Eoghan du Mervaux
Pamina v/D Dwerse Hagen

Plemenný hřebec CORLENSKÝ RUF je potomkem hřebce Corlensky G, který byl v roce 2005 na oldenburském
körungu ve Vechtě. Účastnil se soutěží pro 5 a 6 leté koně a byl kvalifkovaný i na Bundeschampionat.
Corlensky G je mimo jiné otcem i plemenného hřebce Go-On T.S. či klisny Trnka Ruf, která se úspěšně
prezentuje v soutěžích všestrannosti. Tento westfálský hřebec po Cornet obolensky, dal v chovu velmi dobré
s k o k o v é , d r e z u r n í  i  m i l i t a r y  k o n ě .
Matka Venice v/d Dwerse Hagen má vlastní výkonnost T* a drezury S*, do sportu dala rovněž velmi dobré koně,
např. klisny Vepora (Porter) - skoky T*, Víla Rufa nebo Viki Rufa – skoky S**. Bába Mystery v/d Dwerse Hagen
skákala T**, je matkou známého Cardiff Dwerse Hagen Z – CSI5* 155, ale hlavně jednoho z nejúspěšnějších koní
českého sportu - olympijského Cento Lana Arcus.
Corlenský Ruf je prochovaný 3. x 4. na jednoho z největších skokových plemeníků všech dob, Heartbreaker (KWPN).