Cassin

Původ hřebce spojuje významná a prověřená jména hřebců Cantus - Calido I, Capitano - Capitol I, Cor de la Bryére - Caletto II, která v těchto kombinacích produkovala světové skokany.

Cassin
  • Rok: * 2004 - 2023
  • Pohlaví:
  • Velikost: 1,73m - 22,0cm
  • Původ: Cassini I x Calido I x Fasolt
  • STAMM: Bělouš
  • Zapsán pro plemennou knihu: Čt (AP), CS, OLD, Os, HOLST, RHEIN, AES
  • Připouštěcí poplatek: 5000Kč + 10 000Kč bez DPH (od r.2024 pouze formou mraženého spermatu)
  • Původ hřebce spojuje významná a prověřená jména hřebců Cantus - Calido I, Capitano - Capitol I, Cor de la Bryére - Caletto II, která v těchto kombinacích produkovala světové skokany.
Cassini I Capitol I Capitano
Folia
Wisma Calleto II
Prisma
M-Calvara F Calido I Cantus
Baroness
Phiona Fasolt
Germania 2

Otec CASSINa, Cassini I po Capitol patřil k
nejvýznamnějším koním světového sportu, následně
také v chovu a je velmi vlivný i jako mateřský otec.
Vyprodukoval velké množství výkonných koní,
významných synů-plemeníků, kterým předával
m i m o j i n é v e l m i d o b r o u t e c h n i k u s k o k u .
V zahraničí byl CASSIN licentován hned do několika
PK např. holst, oldbg, OS, Rhein, AES. v ČR je l
i c e n t o v á n p r o P K C S a Č T .
V Německu dosáhl výkonnosti 155 a nechal zde
i několik zařazených synů, do ČR byl přivezen jeho
syn Caprini, později Šampion KMK 5letých 2017.
Zajímavé je rovněž jeho potomstvo v zahraničí:
v m e z i n á r o d n í m s p o r t u -
- holst Chaplini - s G. Whitakerem CSI5* 160 (GBR)
- holst Crown Prince – úspěšný v soutěžích ml. koní,
C S I 3 * 1 5 0 W o r l d C u p L e s z n o ( P O L )
- holst Coco Jumper – úspěšný v soutěžích ml. koní,
v Německu 4. na CSI4* (0+0) 145 T* (SUI)
- h o l s t C h i k l a s – C S I 4 * 1 4 5 ( G E R )
- holst LB Chaplini – juniorské soutěže až 145 T* (NOR)
- holst LB Crocet – CSI3* 140 ST** (GER)
- a d a l š í k o n ě n a n á r o d n í c h ú r o v n í c h .
Cassin má potenciál přidat potomstvu také velmi
dobrý charakter, spolehlivost, ovladatelnost
(v ČR se prezentuje v juniorských soutěží).